Is iontach an áis iad luaschártaí chun foclóir nua a fhoghlaim nó chun dul siar ar fhoclóir. Féach ar an bhfocal Béarla agus aistrigh go Gaeilge é. Déan seiceáil ar do fhreagra agus ar d’fhoghraíocht mar tá fuaim ag dul le gach focal. Scrúdaigh do chuid eolais leis na luaschártaí seo uair ar bith nó áit ar bith!

Nóta don Mhúnteoir
  • Léirigh na luaschártaí seo ar chlár bán sa seomra ranga. Déan comórtas as! 
Nóta don Dalta
  • Bain úsáid as na luaschártaí seo chun foclóir nua a fhoghlaim.
  • Scrúdaigh do chuid eolais leis na luaschártaí seo!
  • Féach ar na luaschártaí seo ar PC sa bhaile.
  • Féach ar na luaschártaí seo ar d’fhón cliste uair ar bith nó áit ar bith!