Nach aoibhinn bheith in ann cúrsaí a dhéanamh nó ábhar a fhoghlaim ó do dheasc féin, ar do luas féin, gan bogadh amach ar an saol! Tá borradh mór faoin ríomhfhoghlaim, na laethanta seo, go háirithe i gcúrsaí tionsclaíochta. Mar sin de, cén fáth nach féidir le lucht na Gaeilge taitneamh agus tairbhe a bhaint as an teicneolaíocht seo freisin? Tá téacs, íomhánna, fuaim agus gníomhaíochtaí ag baint le gach cúrsa chun an t-ábhar a mhúineadh duit. Is ionann cúrsa ríomhfhoghlama agus do mhúinteoir féin a bheith agat. Bain tairbhe as!

Nóta don Mhúinteoir
  • Léirigh na cúrsaí ar an gclár bán mar acmhainn teagaisc. (Is féidir an fhuaim a mhúchadh chun do threoracha féin a thabhairt don rang.)
  • Is féidir leis na daltaí éisteacht le cluasáin le cúrsa sa seomra ríomhairí.
  • Is féidir leis na daltaí cúrsa a dhéanamh mar obair bhaile.
Nóta don Dalta
  • Bain úsáid as na cúrsaí ríomhfhoghlama seo nuair atá tú ag iarraidh cabhair bhreise a fháil le gné áirithe den Ghaeilge.
  • Bain úsáid as na cúrsaí seo chun dul siar ar ábhair scrúdaithe.