Mar is eol do chách foghlaimítear foclóir trí athrá a dhéanamh. Nach deas bheith in ann dul siar ar fhoclóir arís is arís eile trí chluichí a imirt, seachas dul siar ar nótaí? Bain triail as na cluichí seo chun cabhrú leat d’fhoclóir Gaeilge a chur de ghlanmheabhair. Go n-éirí leat!

Nóta don Mhúinteoir
  • Imir na cluichí seo ar chlár bán sa seomra ranga.
  • Imir na cluichí seo sa seomra ríomhairí.
  • Imir na cluichí seo mar obair bhaile.
  • Tá go leor féidearthachtaí ann!
Nóta don Dalta
  • Imir na cluichí seo sa bhaile ar do PC.
  • Imir na cluichí seo ar d’fhón cliste uair ar bith nó áit ar bith!
  • Bain úsáid as na cluichí seo chun dul siar ar ábhar Gaeilge i gcomhair scrúdaithe.
  • Téigh in iomaíocht le do chairde féachaint cé a ghnóthóidh an scór is fearr. Beir bua!